CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG XANH 2015

STATUS LIST (297 tác giả dự thi)
Yes Đã thanh toán   No Chưa
# Họ & Tên Tỉnh / Thành phố Quốc gia Ngày tạo Đã thanh toán
31 Nguyễn Ngọc Thái Đồng Hới-Quảng bình Vietnam Oct 9, 2015 Yes
32 Ngô Tuấn Anh Biên Hòa Vietnam Oct 9, 2015 Yes
33 Võ Ngọc Quang Phan Thiết, Bình Thuận Vietnam Oct 9, 2015 No
34 Phạm Việt Phúc Trà Vinh Vietnam Oct 9, 2015 No
35 Nguyễn Mạnh Tài Hồ Chí Minh Vietnam Oct 9, 2015 Yes
36 Cao Hải Minh Tp. Hồ Chí Minh Vietnam Oct 9, 2015 Yes
37 Nguyen Van Hoa Lào Cai Vietnam Oct 9, 2015 Yes
38 Nguyễn Vũ Ngọc Đức Ho Chi Minh Vietnam Oct 9, 2015 No
39 Phan Y Thao Tuy Hòa Vietnam Oct 10, 2015 No
40 Truong Thanh Lan Bien Hoa Vietnam Oct 10, 2015 No
41 Phạm Khang Thái Ho Chi Minh Vietnam Oct 10, 2015 No
42 Trần Công Hậu Hồ Chí Minh Vietnam Oct 10, 2015 No
43 Vy Van Bui Binh Duong Vietnam Oct 10, 2015 Yes
44 Vương Vĩnh Hải Kiên Giang Vietnam Oct 10, 2015 Yes
45 Trần Anh Tuấn Hà Nội Vietnam Oct 11, 2015 No
46 Nguyễn quang Thạnh Rạch giá Vietnam Oct 12, 2015 Yes
47 DU CHI HUNG HO CHI MINH Vietnam Oct 12, 2015 Yes
48 Trần Anh Khoa Nha Trang Vietnam Oct 12, 2015 No
49 Vũ Thiên Vũ Biên Hòa Vietnam Oct 12, 2015 Yes
50 Nguyễn Lưu Phước Thuận Phước An - Krông Păk - Đăk Lăk Vietnam Oct 12, 2015 No
51 Nguyễn Duy Hưng Vinh, Nghệ An Vietnam Oct 12, 2015 No
52 Nguyễn Tuấn Anh Hải Phòng Vietnam Oct 12, 2015 No
53 Trịnh Viết Thông Nha Trang Vietnam Oct 12, 2015 No
54 Thái Quốc Phong Tĩnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP Vũng Tàu Vietnam Oct 12, 2015 No
55 Dang Vu Duy Hochiminh City Vietnam Oct 12, 2015 No
56 Ngô Thành Đại Sơn La Vietnam Oct 12, 2015 No
57 Đỗ Anh Vũ Hội An Vietnam Oct 12, 2015 No
58 Johnny Nguyen Melbourne Australia Oct 12, 2015 No
59 Vũ Ngọc Tuấn Hà Nội Vietnam Oct 12, 2015 No
60 Quang Le Hanoi Vietnam Oct 12, 2015 No