CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG XANH 2015

Thông báo v/v thanh toán lệ phí

Aug 17, 2022

Do một số tác giả không thể thanh toán lệ phí dự thi vào những ngày cuối tuần, nên Ban tổ chức quyết định lùi thời hạn thanh toán đến hết ngày 27/11/2015. Một số ít tác giả gửi ảnh dự thi bằng e-mail sẽ được hỗ trợ hết ngày 25/11/2015.

 

Cần hỗ trợ: info@giadinhphoto.com


Ban tổ chức trân trọng thông báo.

 

Trưởng ban tổ chức

 

Hoàng Trung Thủy