CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG XANH 2015

Giám khảo cuộc thi ảnh Quốc tế môi trường 2015

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

 

Phong cảnh

Mr. Francis TACK / France

Mr. Hoang The Nhiem / Vietnam

Mr. Nguyen Thu Tinh / Vietnam

 

Nguồn nước

Mr. André TORRES / France

Mr. Alain GAYMARD / France

Mr. Nguyen Dinh Quoc Van / Vietnam

 

Động vật hoang dã

Mr. Georges DELATTRE / France

Mr. Gérard VERDIER / France

Mr. Philippe BOLLE / France

 

Môi trường

Mr. Claude WEGSCHEIDER / USA

Mr. Nguyen Xuan Khanh / Vietnam

Mr. Pierre LE CABEC / France

 

Giám khảo dự bị

Mr. Le Huu Dung / Vietnam

Mr. Nguyen Thanh Luy / Vietnam

 Tin Tức