CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG XANH 2015

Giải thưởng: Cuộc thi ảnh môi trường xanh 2015

Hệ thống giải thưởng cuộc thi ảnh Quốc Tế Môi Trường Xanh 2015

 

Thể loại Động Vật Hoang Dã:

 

ISF – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

GDPC – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

 

Thể loại Phong Cảnh:

 

ISF – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

GDPC – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

 

Thể loại Nước:

 

ISF – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

GDPC – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

 

Thể loại Môi Trường:

 

ISF – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze Medals

GDPC – 01 Gold Medal, 02 Silver Medals, 02 Bronze MedalsTin Tức